Calendario

TurnoOrarioData

Abbinamento turno 1

Tav.FedBiancoIDWRisultatoIDBNeroFed
1ITA Modotti Masssimo 2 0 - 15 Fontanot MatteoITA

Abbinamento turno 2

Tav.FedBiancoIDWRisultatoIDBNeroFed
1ITA Fontanot Matteo 5 1 - 03 Rubin AngelicaITA

Abbinamento turno 3

Tav.FedBiancoIDWRisultatoIDBNeroFed
1ITA Rubin Angelica 3 0 - 11 Malaman ChristianITA

Abbinamento turno 4

Tav.FedBiancoIDWRisultatoIDBNeroFed
1ITA Malaman Christian 1 ½ - ½4 Tinonin AlessandroITA

Abbinamento turno 5

Tav.FedBiancoIDWRisultatoIDBNeroFed
1ITA Tinonin Alessandro 4 0 - 12 Modotti MasssimoITA